top of page

tại Thư viện miễn phí Turner!

5.jpg

Làm thế nào để tham gia:

  1. Đăng ký bản thân hoặc gia đình của bạn bằng cách nhấp vào đây hoặc tải xuống ứng dụng Beanstack Tracker miễn phí cho thiết bị di động của bạn .

  2. Kiếm vé xổ số bằng cách ghi lại lượng thời gian bạn dành để đọc, hoàn thành các hoạt động và viết bài đánh giá sách.

  3. Vào cuối mùa hè, các giải thưởng xổ số sẽ được rút ra cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn!

Upcoming events:

Monthly website highlights (Instagram Post)

Kids eat free at the library this summer!

Night Before the 4th Parade!
bottom of page