tại Thư viện miễn phí Turner!

Summer Reading 2022 Read Beyond the Beaten Path Logo.jpg

Làm thế nào để tham gia:

  1. Đăng ký bản thân hoặc gia đình của bạn bằng cách nhấp vào đây hoặc tải xuống ứng dụng Beanstack Tracker miễn phí cho thiết bị di động của bạn .

  2. Kiếm vé xổ số bằng cách ghi lại lượng thời gian bạn dành để đọc, hoàn thành các hoạt động và viết bài đánh giá sách.

  3. Vào cuối mùa hè, các giải thưởng xổ số sẽ được rút ra cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn!