top of page

Những người bạn của Thư viện

friends logo.JPG
Amazon Logo

Friends of the Turner Free Library là một nhóm phi lợi nhuận tình nguyện hỗ trợ thư viện công cộng Randolph, MA thông qua các nhóm gây quỹ, lập trình, thảo luận sách và vận động cộng đồng. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm các thành viên mới để giúp đưa ra nhiều sáng kiến thú vị nhằm mang lại lợi ích cho người dân Randolph và chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi tại friendsoftfl@gmail.com.

20220112_090110.jpg
1 - Go to httpssmile.amazon.com 2 - Under Account select AmazonSmile 3 - Select Change you

The Friends of the Turner Free Library are delighted to accept gently used books as well as DVDs (no VHS please). Donations can be dropped off in bins next to the Children's Help Desk at the library or in the book donation bin at the Zapustas Ice Arena (240 North Street). The Friends greatly appreciate your donations but are unable to to make pick ups. 

bottom of page