top of page

Những người bạn của Thư viện

friends logo.JPG

Friends of the Turner Free Library là một nhóm phi lợi nhuận tình nguyện hỗ trợ thư viện công cộng Randolph, MA thông qua các nhóm gây quỹ, lập trình, thảo luận sách và vận động cộng đồng. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm các thành viên mới để giúp đưa ra nhiều sáng kiến thú vị nhằm mang lại lợi ích cho người dân Randolph và chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi tại friendsoftfl@gmail.com.

The Friends of the Turner Free Library are delighted to accept donations of books and DVDs in gift-worthy condition.

 

The Friends are unable to accept donations of items that are:

  • Dirty

  • Moldy or have a cigarette smell

  • Burnt or water damaged

  • Damaged or missing covers or pages

  • Excessive writing, markings, or highlighting

  • Computer, language, or travel books more than 3 years old

  • Textbooks more than 5 years old

  • VHS or Cassette Tapes

  • Magazines or workbooks

  • Encyclopedias

 

Donations can be dropped off in bins next to the Children's Help Desk at the library or in the book donation bin at the Zapustas Ice Arena (240 North Street). The Friends greatly appreciate your donations but are unable to to make pick ups. 

20220112_090110.jpg

Ongoing Booksale

20230523_114137.jpg

Be sure to visit the Friends' ongoing booksale, located on the library's second floor, regularly for great deals on books for all ages!

bottom of page