top of page
TFStudio.jpg

Turner Free Studio là một studio truyền thông kỹ thuật số mở cửa cho tất cả cư dân Randolph. Mục đích của nó là phát triển cách tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm để sáng tạo kỹ thuật số, cung cấp không gian cho giáo dục công nghệ tiên tiến và thúc đẩy sự hợp tác giữa số lượng dồi dào nghệ sĩ và thanh niên ở Randolph. Studio cung cấp quyền truy cập miễn phí vào phần mềm thiết kế, video và âm nhạc hiện đại cũng như các nhạc cụ và tài nguyên học tập.

bottom of page