top of page

Bế mạc

Schedule Changes:

The Library will be closed on Sunday, April 14th and Monday, April 15th in observation of the Patriots' Day holiday. Our regular schedule of Library closings is available below.

Regular Schedule

Winter Hours

(Labor Day-Memorial Day)

Mon-Thur: 9am - 8pm*

Fri-Sat: 9am - 5pm*

Summer Hours

(Memorial Day-Labor Day)

Mon-Wed: 9am - 8pm*

Thur-Sat: 9am - 5pm*

*Public computers shut down 30 minutes before closing

Sundays Hours

The TFL’s pilot Sunday hours project is being funded by the Town of Randolph, with the TFL hoping to continue the program in future years based on community response. Public computers and printing services are available, as is photocopying and scanning. Due to staffing limitations, only the Meeting Pod is available for reservation on Sundays. All Sunday openings will be from 1-5pm:

 

Sunday, October 1st, 2023

Sunday, October 8th, 2023: CLOSED

Sunday, October 15th, 2023

Sunday, October 22nd, 2023

Sunday, October 29th, 2023

Sunday, November 5th, 2023

Sunday, November 12th, 2023: CLOSED

Sunday, November 19th, 2023

Sunday, November 26th, 2023: CLOSED

Sunday, December 3rd, 2023

Sunday, December 10th, 2023

Sunday, December 17th, 2023

Sunday, December 24th, 2023: CLOSED

Sunday, December 31st, 2023: CLOSED

Sunday, January 7th, 2024: CLOSED 
Sunday, January 14th, 2024: CLOSED 
Sunday, January 21st, 2024
Sunday, January 28th, 2024
Sunday, February 4th, 2024
Sunday, February 11th, 2024
Sunday, February 18th, 2024: CLOSED 
Sunday, February 25th, 2024
Sunday, March 3rd, 2024
Sunday, March 10th, 2024
Sunday, March 17th, 2024
Sunday, March 24th, 2024
Sunday, March 31st, 2024: CLOSED 
Sunday, April 7th, 2024: CLOSED
Sunday, April 14th, 2024: CLOSED 
Sunday, April 21st, 2024
Sunday, April 28th, 2024
Sunday, May 5th, 2024
Sunday, May 12th, 2024

Closings

Ngay đâu năm

Ngày Martin Luther King Jr.

Lê tổng thông

Ngày của người yêu nước

ngày kỷ niệm

Đêm trước cuộc diễu hành lần thứ tư (4 giờ chiều đóng cửa 7/3)

Ngày Quốc Khánh

Ngày lao động

Ngày Columbus

Ngày cựu chiến binh

Ngày Trước Lễ Tạ ơn 5 giờ chiều đóng cửa

Lễ tạ ơn

Ngày sau lễ tạ ơn

12 giờ đêm ngày 24 tháng 12 đóng cửa

ngày Giáng Sinh

12 giờ đêm ngày 31 tháng 12 đóng cửa

Các bác sĩ cho biết thêm:

* Nếu một ngày lễ rơi vào thứ Bảy, nó sẽ được theo dõi trước thứ Sáu cũng như thứ Bảy. Nếu nó rơi vào Chủ nhật, nó sẽ được quan sát vào Thứ Hai. Việc đóng cửa này không tính đến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các cuộc họp nhân viên năm 2021 (thư viện mở cửa lúc 11 giờ sáng):

17 tháng 3

16 tháng 6

Ngày 15 tháng 9

Ngày 15 tháng 12

Các bác sĩ cho biết thêm:

Regular schedule
Announcement
Sundays
Closings
bottom of page