top of page

Dial-A-Story

Cuộc phiêu lưu chỉ là một cuộc gọi điện thoại! Chương trình “Dial-A-Story” của Thư viện Miễn phí Turner mang đến cho bạn cơ hội gọi đến và nghe đọc một truyện ngắn hoặc bài thơ. Các bản ghi âm đã được tập hợp bên dưới để bạn thỏa sức nghe, nhưng hãy thường xuyên kiểm tra lại để biết nội dung mới. Gọi cho đường dây “Dial-A-Story” của chúng tôi theo số 781-961-0932, tùy chọn 3 cho truyện cho trẻ em hoặc tùy chọn 4 cho truyện cho người lớn.

bottom of page